O nas

Bezpieczeństwo

Warter Fuels w ramach realizacji “Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy” zobowiązuje się do należytej troski o bezpieczeństwo nie tylko pracowników wykonujących prace na terenie zakładu, ale również o otoczenie i środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby wyeliminować wszelkie przewidywalne zagrożenia, które mogłyby prowadzić do powstawania strat w środowisku naturalnym, czy utraty bezpieczeństwa zakładu. Dlatego firma posiada wdrożony system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego głównym założeniem jest minimalizacja ryzyka wypadkowego.

W celu zapewnienia właściwej komunikacji i informacji poprzez świadome, zrównoważone działanie zorientowane i uwzględniające potrzeby oraz wymagania szeroko pojętych interesów społecznych, a także ekologicznych w otoczeniu firmy informujemy, że Warter Fuels S.A. został zakwalifikowany do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. W związku z powyższym prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom, a także opracował i przedłożył program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.


Szczegółowych informacji udziela:
Główny Specjalista ds. BHP
Paweł Pawłowski
tel. +48 501839118
e-mail: pawel.pawlowski@warterfuels.pl