Olej opałowy ciężki 0,4

Charakterystyka

Produkowany z ciężkich destylatów. Charakteryzuje się niską zawartością siarki oraz wyróżnia się wysoką wartością opałową. Olej ten nie zawiera pierwiastków niepalnych, co jest potwierdzone niską zawartością popiołów. Olej ten jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji spalającej a niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstania korozji nisko temperaturowej, zaś bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji.

Zastosowanie

Ciężki Olej Opałowy znajduje swoje zastosowanie w przemyślę ciężkim, energetyce, ciepłownictwie, gospodarstwach rolnych oraz w sektorze budownictwa drogowego i w procesach produkcji materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach może być również wykorzystywany jako paliwo żeglugowe.

Właściwości

Lp. Oznaczenie J.m. Norma Wartość
1. Gęstość w temperaturze 15°C g/cm3 PN-ISO 3675 0,950 ÷1,100
2. Lepkość w temperaturze 100°C mm2/s PN-81/C-04011 7-20*
3. Temperatura zapłonu (powyżej) °C PN-82/C-04008 80
4. Ciepło spalania (powyżej) kJ/kg PN-86/C-04062 41000
5. Wartość opałowa (powyżej) kJ/kg PN-86/C-04062 39700
6. Zawartość popiołu (poniżej) % PN-82/C-04077 0,06
7. Zawartość wody (max) % PN-83/C-04523 0,5
8. Zawartość siarki (max) % PN-83/C-04091 0,4
9. Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż) °C PN-55/C-04016 – 25 do 30**

* Produkcja tego preparatu zgodnie z zamówieniem odbiorcy
** W dolnym zakresie lepkości przy niskiej temperaturze krzepnięcia produkt pompowany na zimno

ZAMÓWIENIA : +48 785 897 141