Oferta

Nafta oświetleniowa

Charakterystyka

Nafta oświetleniowa jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczej i destrukcyjnej przeróbki ropy naftowej z udziałem procesów hydrorafinacji i rektyfikacji. Wymagania dotyczące przedmiotu WT opracowano w oparciu o wymagania normy PN-58/C-96037.

Zastosowanie

Nafta stosowana jest głównie jako paliwo do lamp naftowych, może służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.

Właściwości

wg WT-06/OBR PR /PD/65

Lp. Rodzaj wymagania Wartość dopuszczalna Metoda analiz
1. Gęstość w 15 °C g/cm3, nie wyżej niż 0,840 PN-EN ISO 3675
ASTM D 1298
2. Destylacja normalna:
– początek wrzenia, °C max.
– koniec wrzenia, °C max.
185
315
PN- EN ISO 3405
ASTM D 86
3. Temperatura zapłonu, °C min 35 PN EN ISO 2719
4. Temperatura mętnienia, °C max – 15 ASTM D 5771
PN-84/C-04017
5. Barwa w skali jodowej, max 3 PN-84/C ? 04534/02
6. Najwyższa wysokość niekopcącego płomienia w mm, nie niżej niż 20 PN-83/C-04121
ASTM D 1322
7. Odczyn wyciągu wodnego obojętny PN-84/C-04064
8. Zawartość siarki, max, mg/kg 1500 ASTM D 2622
9. Zawartość wody i zanieczyszczeń Nie zawiera WT-06/OBR PR /PD/65
pkt. 4.2.2