Oferta

Benzyna lakowa aromatyczna

Charakterystyka

Mieszanina węglowodorów uzyskana z wtórnej przeróbki ropy naftowej i jej produktów w procesach destylacji. Zawiera głównie węglowodory parafinowe i izoparafinowe oraz aromatyczne C9 i C10.

Zastosowanie

Może być stosowana jako składnik rozpuszczalników i rozcieńczalników wyrobów farbiarskich, lakierowych i bitumicznych.

Właściwości

wg WT-07/OBR PR /PD/13
Lp.
Rodzaj wymagania
Wymaganie
Metoda analiz
1.
Gęstość w 15 °C  g/cm3
podawać wynik
PN- EN ISO 3675
2.
Destylacja normalna:
– początek wrzenia, °C min.
– 98% destyluje w temp. °C max.
126
215
PN- EN ISO 3405
3.
Temperatura zapłonu, °C, min
26
PN-EN ISO 2719
4.
Barwa w skali jodowej mg  J/ 100ml,  max
3
PN-84/C-04534/02
5.
Zawartość węglowodorów aromatycznych, % wag
1-30
OBR/BA/AC-23/97
ASTM D 5134
6.
Zawartość wody i zanieczyszczeń
nie zawiera
WT-07/OBR PR /PD/13
p. 4.2.2.