Laboratorium

Wykaz metod akredytowanych

LP. PARAMETR NORMA
1 Gęstość metodą areometryczną PN-EN ISO 3675:2004
2 Gęstość metodą oscylacyjną PN-EN ISO 12185:2002
ASTM D 4052-11
3 Skład frakcyjny ASTM D86-12
PN-EN ISO 3405:2012
4 Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719:2007
5 Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008
6 Temperatura mętnienia PN-EN ISO 3015:1997
7 Korodujące działanie na miedź PN-EN ISO 2160:2004
ASTM D 130-12
8 Lepkość kinematyczna w 40 °C PN-EN ISO 3140:2004
9 Zawartość zanieczyszczeń PN-EN 12662:2014-05
10 Zawartość wody PN-EN ISO 12937:2005
11 Odporność na utlenianie PN-EN ISO 12205:2011
12 Temperatura płynięcia PN-EN ISO 3016:2005
13 Indeks cetanowy paliw PN-EN ISO 4262:2010/A1:2013:07
14 Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165:2003
15 Temperatura zablokowania zimnego filtru PN-EN ISO 116:2001
16 Stabilność oksydacyjna PN-EN ISO 15751:2014-05
17 Zawartość żywic obecnych i nieprzemywanych PN-EN ISO 6246:2001
18 Odporność benzyn na utlenianie PN-EN ISO 7536:2011
19 Prężność par nasyconych powietrzem PN-EN ISO 13016-1:2009
ASTM D 5191-13
20 Liczba oktanowa badawcza (LOB) PN-EN ISO 5164:2014-08
21 Liczba oktanowa motorowa (LOM) PN-EN ISO 5163:2014-08
ASTM D 2700-14
22 Temperatura krystalizacji ASTM D 7153-15
ASTM 2386-15e1
23 Oddziaływanie z wodą ASTM D 1094-07
24 Przewodność elektryczna ASTM D 2624-15
25 Odporność na utlenianie ASTM D 873-12
26 Żywice obecne ASTM D 381-12
27 Punkt anilinowy ASTM D 611-12
28 Wartość opałowa ASTM D 4529-01
ASTM D 3338/D3338M-09
29 Zawartość węglowodorów aromatycznych PN-EN 12916:2008
30 Zawartość grup węglowodorów PN-EN 15553:2009
31 Zawartość ołowiu (FAAS) PB/AS-23
ASTM D 3237-12
32 Zawartość ołowiu (WDXRF) ASTM 5059-014met. A
IP 228/72 (2014) met. A
ASTM 5059-14 met. C
33 Zawartość ołowiu (miareczkowanie) ASTM D 3341-05
34 Niskie zawartości ołowiu PN-EN 237:2007
35 Zawartość benzenu (FTIR) PE-EN 238:2000+A1:2008
36 Wygląd zewnętrzny paliwa lotniczego NO-91-A235:2007 pkt. 1
ASTM D 4176-04 (2009) met. 1
37 Barwa w jednostkach Lovibond-RYBN paliwa lotniczego IP 17:2010
38 Barwa w jednostkach Lovibond-RYBN IP 569/09
39 Barwa paliw lotniczych ASTM D 2392-15
40 Pozostałość po koksowaniu PN-EN ISO 10370:2014-12
41 Zawartość siarki (WDXRF) PN-EN ISO 14596:2009
ASTM D 2622-10
PN-EN ISO 20884:2012
42 Zawartość siarki (fluorescencja w nadfiolecie) ASTM D 5453-12
PN-EN ISO 20846:2012
43 Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)  (FTIR) PN-EN 14078:2014-06
44 Wygląd zewnętrzny PB/AS-91
45 Suma węglowodorów C6-C36 PB/ACH-100
46 Zawartość węglowodorów benzynowych i olejowych PB/ACH-81
47 Zawartość węglowodorów benzynowych PB/ACH-124