O nas

Systemy Zarządzania

Poprzez wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i BHP pragniemy udowodnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu produkty najwyższej jakości przy odpowiednim utrzymaniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Troska, o jakość naszych produktów, obsługę klienta oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów i gości jest bazą do ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Zakład produkcyjny w Płocku w zakresie zarządzania posiada następujące certyfikaty:
Certyfikat nr JB-24/1/2017 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN_N_18001:2004.
Certyfikat nr PL-JB-24/1/2017 wydany przez IQNet potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 297 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W zakresie produkcji paliw lotniczych:
Certyfikat Zgodności Nr 124/Cw-4/18 wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL (F-18)
Certyfikat Zgodności Nr 115/Cw-2/16 wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL
Certyfikat Zgodności nr 10/OiB/2018 Wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL
Certyfikat dopuszczający używanie AVGAS 100LL na terytorium Federacji Rosyjskiej wydany przez GosNII GA


Szczegółowych informacji udziela:
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ
Marzena Mieszkowska
tel. +48 24 3654048
fax: +48 24 3653307
e-mail: marzena.mieszkowska@warterfuels.pl