Laboratorium i Dział Rozwoju

Warter Fuels S.A. w ramach działalności badawczej i laboratoryjnej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i techniczno-usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, w tym badania analityczne w akredytowanym laboratorium (Certyfikat Akredytacji Nr AB 297 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

Zakład Analityczny

Główną specjalnością Zakładu Analitycznego są badania analityczne prowadzone na rzecz przemysłu rafineryjnego, przetwórstwa i użytkowania produktów ropopochodnych, związane z procesami produkcji, dystrybucji i użytkowania paliw. Zakład Analityczny wykonuje m.in.:

Oprócz wyżej wymienionych usług Zakład Analityczny zajmuje się opracowywaniem nowych metod analitycznych i systemów kontroli jakości dla nowych lub modyfikowanych wyrobów.

Dział Badań i Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju prowadzi działalność badawczą, wdrożeniową i usługową z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Są to prace o charakterze usługowo-badawczym i projektowym. Działalność Działu można podzielić na następujące obszary:

Certyfikat akredytacji AB 297 AB 297