Kontakt

Warter Fuels S.A.

Zakład produkcyjny
ul. Chemików 5, 09-411 Płock, Polska
Telefon/fax +48 24 365 33 07
Dział Księgowości
+48 24 365 28 34
Dział Kadr
+48 24 365 29 47
Dział Sprzedaży – Polska
+48 24 365 59 25
Dział Sprzedaży – Zagranica
+48 728 667 104
Dział Zakupów
+48 24 365 40 48
Dział Laboratorium
+48 24 365 39 16
Adres e-mail: biuro@warterfuels.pl
Nr akcyzowy podmiotu:
PL44200087209
Nr akcyzowy składu:
PL44200088346

Siedziba Spółki
ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa
Telefon/fax +48 24 365 33 07
NIP:
774-000-14-31
REGON:
141138730
Numer KRS:
0000287699
Rejestr:
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał:
Kapitał zakładowy 11.080.000,00 PLN opłacony w całości.

Skontaktuj się z nami:

Jak do nas trafić?