News

Warter meeting intro 2017

Warter Fuels S.A. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem, łączącą działalność badawczą z produkcją atrakcyjnych towarów rynkowych. (film)

Więcej

Zmiana nazwy i siedziby spółki

Uprzejmie informujemy, że OBR Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Chemików 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000287699,

Więcej